Strona korzysta z plików cookies. Jeśli się nie zgadzasz - zmień ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Sebastian Żywicki 07-01-2014, 10:55

Kupujesz zdjęcie lub obraz? Pamiętaj o prawie autorskim!

Właśnie kupiłeś od ulicznego malarza piękny obraz. Artysta zapewnia Cię, że to unikat i że nikt oprócz Ciebie nie ma takiego. Jednak jakiś czas później zauważasz, że malarz sporządził jeszcze kilka identycznych obrazów, które sprzedaje. Wściekły, sięgasz po środki ochrony przewidziane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Czy jednak aby na pewno Ci one przysługują?

Zgodnie z art. 52 prawa autorskiego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu. Jeśli chcemy mieć gwarancję, że nasz obraz (forma/motyw na nim przedstawiony) będzie unikalny musimy pamiętać o tej zasadzie.

Bardzo często nabywcy rzeźb, obrazów oraz innych dzieł zapominają o zawarciu z artystą umowy o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do utworu, czyli dzieła, które zostało przedstawone na obrazie. Ponieważ umowa taka powinna być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, deklaracja artysty o jego wyjątkowości nie ma mocy prawnej.

Przywilejem autora jest możliwość sprzedawania dowolnej ilości egzemplarzy swojego dzieła. Jak stwierdził bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, rozpatrując podobną sprawę, „możliwe jest wielokrotne przenoszenie praw autorskich czy udzielanie licencji dotyczącej korzystania z prawa autorskich do tego samego utworu (...), jednakże możliwość ta uzależniona jest od zakresu praw, jakie przysługują w danym momencie twórcy“ (Wyrok WSA w Łodzi z dnia 7 maja 2004 r., I SA/Łd 893/2003).

Majątkowe prawa autorskie do dzieła sztuki chodzą innymi drogami niż prawo własności jego egzemplarza.

Sebastian Żywicki
Sebastian Żywicki Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie rynku nieruchomości oraz zagadnieniach związanych z szeroko pojętym prowadzeniem przedsiębiorstwa, takimi jak optymalizacja podatkowa, zarządzanie własnością intelektualną oraz danymi osobowymi.
comments powered by Disqus
 

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska